خـُدا مـَــــــن تَـنـ ه ـایـــے

خـُداوَِِندگارا!میـــ ـخواهـَــ ـمـ عـــاشِـــــقَمـــ بــــاشــــے


مرا

مرا بر اسمان و زمین قرار نیست

دلم

اخ دلم

2011/2/18| 23:38 PM |z.e|

از طرفه خدا

هرگاه مضطرب وغمگين هستي وبه دستي نياز داري كه ياریت كند و هيچ چيز وهيچ چيز
درست پيش نمي رود . چشمانت را ببند و به من ببينديش ومن خيلي زود آنجا خواهم بود
تا حتي تاريك ترين شبهايت را روشنايي بخشم . فقط اسمم را صدا بزن . مي داني هركجا كه باشم براي ديدار دوباره ات شتابان خواهم آمد . چه زمستان چه بهار ياتابستان
يا پاييز . تنها كاري كه بايد انجام دهي صدا زدن است . و من آنجا خواهمبود . تو يك دوست داري .
اگر آسمان بالاي سرت تيره و ابري شده و آن باد قديمي شمالي ورزيدن گرفته آرام باش واسم مرا صدا بزن و خيلي زود مي بيني كه آنجا هستم ودر مي زنم .
عالي نيست كه بداني يك دوست داري ؟
مردم مي توانند خيلي سردباشند و به تو آسيب مي رسانند و رهايت مي كنند .اگر به
آنها فرصت بدهي روحت رااز تو مي گيرند . اما به آن ها اين فرصت را نده

2011/2/8| 10:43 AM |z.e|

خنیاگر غرناطه را

باری بگویید

با من هماوازی کند

از آن دیاران

کاینجا دلم

در این شبان شوکرانی

بر خویش می لرزد

چو برگ از باد و باران

اینجا و آنجا

لجه ای از یک شب است آه

نیلینه ای

تلخابه ی زهر سیاهی ست

با من هماوازی کن از آنجا

که آواز

در تیره ی تنها تاری شب

جان پناهی ست

در کودکی

وقتی که شب از کوچه تنها

بهر خرید نان و سبزی می گذشتم

آواز می خواندم

که یعنی نیست باکم

از هر چه آید پیش و باشد سرنوشتم

امروز هم

در این شبان شوکرانی

وقتی شرنگ شب گزندش می گزاید

تنها پناهم چیست؟

آوازم

که آن هم

در ژرفنای شب

به خاموشی گراید

خنیاگر غرطانه را امشب بگویید

با من هماوازی کند از آن دیاران

کاینجا دلم

در این شبان شوکرانی

بر خویش می لرزد

چو برگ از باد و باران

خدایا تو را شکر برف امد

2011/2/3| 19:19 PM |z.e|

پروردگارا , ای هستی بایسته , و ای سبب پیدایش هرگونه سبب , ای قدیم

زوال ناپذیر , تو را می خوانم که مرا از لغزش ها باز داری و از آرزوها , به من

آن را ارزانی داری که در کردارم همان را از من می پسندی. پروردگارا از

فضایل نصیبم گردان و به امور زندگیم پایانی نیک ده , در مقاصد کامیابم کن ,

ای خدای مشرق ها و مغرب ها .پروردگارا , از جهان تیره بختی و نابودی

نجاتم بخش , و از برادران صفا و یاران وفا قرارم ده , همراه راستگویان و اهل

شهود و ساکن ملکوت آسمانم گردان .

يگانه خدایی که جز او خدایی نیست تویی ,سبب پیدایش همهء چیزهایی ,

روشنی بخش زمین و آسمانی , از عقل فعال فیضی نصیبم گردان , ای

صاحب بزرگی و بخشندگی , جانم را به نور دانش پاکیزه گردان و به شکر

نعمت هایی که به من ارزانی داشته ای وادارم ساز , حقیقت را به همان

گونه که حقیقت است نشانم ده , و میل پیروی از آن را در دلم افکن , و باطل

را به همان گونه که باطل است در نظرم جلوه گر ساز , و از توجه و دل بستن

به آن دورم دار , از سرشت هیولا جانم را پاکیزه دار زیرا تویی نخستین علت .

پروردگارا , ای خدای موجودات علوی , و ای پروردگار اجرام فلکی , و ای

معبود ارواح آسمانی , خواسته های نفسانی و حب شهوات و دنیای پست بر

بندهء تو پیروز گشته , عصوت خودت را سپر آلودگی ام ساز , و پاکی ات را

حصار تندرویم قرار ده , زیرا تو به همه چیز محیطی .

پروردگارا , کفایت را سبب قرار ده تا علاقه های نکوهیده ای که میان من و

اجسام خاکی و غصه های جهان مادی وجود دارد گسسته شود و حکمت را

سبب ساز تا روانم با عوالم الهی و ارواح آسمانی یکی گردد.پروردگارا , روانم

را به روحانیت روح القدس روحانی گردان و نیروی عقل و حسم را از حکمت

سرشار کن و به جای جهان طبیعت , انسم را با فرشتگان قرار ده .

2011/1/23| 0:12 AM |z.e